Hoggormbitt

Våren er for fullt i gang og vi har fått inn flere hoggormbitt i allerede. Her er derfor litt fakta om hoggormbitt og hva dere som eier kan gjøre for å løse situasjonen på best mulig måte.

Rundt 30% av huggormbittene er «tørre», dvs uten giftinnsprøytning. Giften begynner å virke etter få minutter til en time, litt avhengig av bittsted og hvor mye gift som er kommet inn. Man vil se en hevelse i bittområdet, altså en lokal reaksjon. Denne reaksjonen kan utvikle seg over mange timer og bli svært store. Dersom ikke symptomer synlige i løpet av et par timer etter bittet antas det å ha vært «tørt». Giften virker bl.a inn på immunforsvaret ved at man får en allergisk reaksjon med histaminfrigjøring, den påvirker blod- og muskelsystemet og fører til smerter, hevelser, sår, misfarging i huden og andre akutte forgiftnings og sjokksymtpomer. Giften kan også føre til nyreskader som ses noe senere i forløpet. Det er ofte vanskelig å se bittstedet (to punktformede prikker med ca 1 cm avstand) på dyr pga pelsen.

Førstehjelp ved huggormbitt:

Det har tidligere blitt brukt prednisolon/ormetabletter som eier har hatt med seg i et hylster på halsbåndet til hunden, og som har blitt gitt derom eier observerer at hunden er blitt bitt. Dette er er ikke en fullstendig behandling ved huggormbitt, men kan dempe betennelsesreaksjonen noe dersom det er langt til veterinær. Det viktigste er å komme seg til veterinær så fort som mulig og holde hunden mest mulig i ro, slik at giften ikke fordeles så raskt rundt i kroppen.

Veterinæren vil som regel legge hunden/katten på intravenøs væskebehandling, både som en støttebehandling til dyret generelt, men også for å hjelpe nyrer og andre indre organer mot giftstoffene. Det kan være aktuelt å ta ut en blodprøve for hematologi og kjemi (lever- og nyreverdier). I enkelte alvorlige tilfeller kan det være aktuelt å gi en motgift mot giftstoffet. Denne motgiften er laget av hesteblod og kan gi en allergisk reaksjon i seg selv, og må derfor vurderes individuelt.

Dersom hunden er veldig smertepåvirket gis det smertestillende behandlig ved behov og antibiotika brukes i enkelte tilfeller. Hunden/katten tas inn til kontroll etter ca 2 uker for å undersøke for senvirkninger. Da undersøkes urinprøve og blodprøve mtp nyreverdier samt andre avvik. Det er viktig å holde dyret i ro i noen dager etter et bitt.

Det utføres også en grundig klinisk undersøkelse med nøye auskultasjon for mulig skade på hjertet.

Det er viktig å merke seg at hunden/katten skal ha ro i fire uker etter bittet og kan ha nedsatt ytelse og kondisjon i lang tid, gjerne flere måneder.