ADRESSE: Dampsaga Allé 4A, Jessheim

Telefon: 63 97 18 25

ÅPNINGSTIDER:
Mandag: 08.00 – 20.00
Tirsdag: 08.00 – 20.00
Onsdag: 08.00 – 20.00
Torsdag: 08.00 – 20.00
Fredag: 09.00 – 11.00
Lørdag: 10.00 – 12.00

Jessheim Dyreklinikk ble startet i 1984. Klinikken er spesialisert på smådyr, der målsettingen er å «ha alt på et sted».

Vi kan derfor tilby fagfelt som dekker lidelser på alle smådyr. Klinikken er velutstyrt og moderne. Den er delt opp i ulike avdelinger hvor hver avdeling er spesielt utformet med tanke på ulike typer diagnostikk, behandlinger og kirurgi.

Klinikken er også den eneste klinikken på Øvre Romerike som er sertifisert av Den norske Veternærforening.

Sertifiseringsordningen er frivillig og setter betydelige krav til klinikkens behandlingstilbud og kvalitetssikringsrutiner.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV) må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter.

Det stilles spesifikke krav til utstyr og fasiliteter som må finnes ved klinikken, og personalet må kunne dokumentere etterutdanning av et gitt omfang.

Klinikken får regelmessig tilsyn av DNVs Tilsynsutvalg for dyreklinikker og for å beholde sin godkjenning må klinikken vise en kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav som gis.

Ansatte

Kristin Lange er veterinær og autorisert øyelyser og har spesialkompetanse på øyne og øyesykdommer. Hun jobber også med hjerte- og lungelidelser i tillegg til å arbeide poliklinisk. Hun er godkjent for utstedelse av patella-attester til NKK. Kristin Lange var med […]

Maren Hogna er veterinær og har spesialkompetanse på hudlidelser og allergi hos hund og katt. Hunder og katter med hudproblemer og/eller ørebetennelser trenger behandling fordi plagene ikke går over av seg selv. Kløe og sår i huden kan være svært […]

Ann-Charlotte Kittelsen jobber spesielt med endokrinologiske lidelser hos hund og katt, og i tillegg har hun etterutdannelse innen zoodyr, gnagere og fugler. Hun har god kunnskap og erfaring både med fôring, stell og hold av dyrene i tillegg til medisinsk […]

Kristin L. Oppegård, veterinær, har bred veterinærfaglig kompetanse og arbeider spesielt med ortopedi og ortopedisk kirurgi. Hun har gjennomført etterutdanning innenfor ortopedi og ortopedisk kirurgi ved European School for Advanced Veterinary Studies og er ansvarlig for pasienter med lidelser i […]

Karina Tønder er dyrepleier utdannet fra Norges Veterinærhøgskole og er klinikkansvarlig hos oss. Hun er etterutdannet i rehabilitering og fysioterapi hos hund og katt, og hjelper hunder og katter som trenger opptrening etter operasjoner, eller hjelp med lidelser i bevegelsessystemet. […]

Elin er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole, NMBU. Hun er svært interessert i indremedisin hos hund og katt, og har gjennomført etterutdanning innenfor ultralyd og indremedisin hos European School for Advanced Veterinary Studies. Hun har også etterutdanning innenfor endoskopi og […]

Monika har en mastergrad i Animal Science fra Polen, og jobber som klinikkassistent hos oss. Hun har en stor lidenskap for dyr og er ansvarlig for klinikkens laboratorium og prøvetaking. Monika har også ansvar for operasjonssalene og den post-operative pleien […]

Marlene studerer siste året på Veterinærhøgskolen, NMBU og jobber som veterinær på midlertidig lisens hos oss ved siden av studiene sine. Marlene har allerede startet etterutdanning innenfor tenner og tannlidelser. Hun arbeider både i poliklinikken og ved klinikkens akuttvakt. Marlene […]

Sofie er siste års student ved Veterinærhøgskolen NMBU. Hun har jobbet som veterinærassistent hos oss gjennom hele studietiden, og arbeider nå som veterinær på midlertidig lisens ved klinikken. Sofie er en tro dyrevenn og har en stor evne til å […]

Marte ble uteksaminert veterinær fra NMBU i Oslo og har arbeidet ved klinikken siden studietiden. Hun deltar i klinikkens akuttvakt og er dreven innenfor generell kirurgi og poliklinisk praksis. Hun er spesielt interessert i neurologi og har startet sin etterutdanning […]

Jenny har hatt sin praksisperiode under dyrepleierstudiet hos oss, og ble uteksaminert som dyrepleier fra NMBU, Veterinærhøgskolen i juni 2018. Hun jobber nå som dyrepleier ved klinikken. Jenny har også utdannelse om hundemassør. Jenny er svært allsidig, men har etterutdannet […]