Sertifisert av den norske veterinærforening!

Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker: Dyreklinikk sertifisert av Den norske veterinærforening.
Jessheim Dyreklinikk den eneste klinikken på Øvre Romerike som er sertifisert av Den norske Veterinærforening og vi har akkurat fått fornyet sertifiseringen vår for 3 nye år!
Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.
DNVs tilsynsutvalg for dyreklinikker (TUD) har ansvar for sertifiseringsordningen, gjennomfører tilsyn med etterfølgende rapport, og følger opp eventuelle pålegg som blir gitt.

Sertifiseringsordningen er frivillig og setter betydelige krav til klinikkens behandlingstilbud og kvalitetssikringsrutiner.
For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV) må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Det stilles spesifikke krav til utstyr og fasiliteter som må finnes ved klinikken, og personalet må kunne dokumentere etterutdanning av et gitt omfang.
I reglene for sertifiseringen står det «Det er viktig å huske på at kvalitetssikring ikke er en engangsforeteelse, men en kontinuerlig prosess, som skal sørge for at vedtatte normer og mål innfris». Klinikken får regelmessig tilsyn av DNVs Tilsynsutvalg for dyreklinikker og for å beholde sin godkjenning må klinikken vise en kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav som gis.
De sertifiserte klinikkene må gjennom en resertifisering hvert 3.år, for å sikre at vi fortsetter å utvikle oss både faglig og teknisk.
Det er i dag 43 sertifiserte dyreklinikker i Norge, og vi er stolte av å være en av disse!
SERTIFISERT LOGO - KLINIKKER (1)