Andreas Sedin

Andreas er første års veterinærstudent ved veterinærhøgskolen, NMBU. Han arbeider som veterinærassistent ved klinikken.