Anna Aune

Anna er utdannet veterinær fra University of Sidney, Australia. Anna er allsidig og arbeider i poliklinikken, utfører bløtvevskirurgi og deltar i akuttvakten. Anna er spesielt interessert i akuttmedisin og har startet på sin etterutdanning innenfor kardiologi og ultralyd ved European School of Advanced Veterinary Studies. Hun er selv eier av en irsksetter, og bruker fritiden til å være aktiv i skog og mark.