Kristin L. Oppegård

Kristin L. Oppegård, veterinær, har bred veterinærfaglig kompetanse og arbeider spesielt med ortopedi og ortopedisk kirurgi. Hun har gjennomført etterutdanning innenfor ortopedi og ortopedisk kirurgi ved European School for Advanced Veterinary Studies og er ansvarlig for pasienter med lidelser i bevegelsessystemet i tillegg til at hun driver daglig poliklinisk praksis. Hun utfører frakturkirurgi, opererer korsbåndskader, patellaluksasjoner m.m. Kristin deltar også i klinikkens akuttvakt. Hun er også godkjent utsteder av patellaattester for NKK.