Marte Fanum

Marte ble uteksaminert veterinær fra NMBU i Oslo og har arbeidet ved klinikken siden studietiden. Hun deltar i klinikkens akuttvakt og er dreven innenfor generell kirurgi og poliklinisk praksis. Hun er spesielt interessert i neurologi og har startet sin etterutdanning innen dette feltet i tillegg til onkologi og behandling av kreftpasienter.