Maylen K. Engebretsen

Maylen skal starte på veterinærutdannelsen, og arbeider så lenge som kveldsassistent på klinikken. Hun har selv god erfaring med hund og hundehold.