Thea Dalen

Thea skal starte på veterinærutdannelsen, og arbeider så lenge som kveldsassistent ved klinikken. Hun har selv erfaring med både hest, hund og smågnagere.